Yangın Kapısı

Yangın kapısı, bir binanın karşılaşabileceği en büyük risklerden biri olan yangınlarda, tahliyeyi sağlamak üzere işlev gösteren en önemli yangından korunma yolları arasında yer almaktadır. Yangın esnasında birinci öncelik insanların binadan tahliyesi olmaktadır. Bunun için de yangın merdivenlerine giden koridorun sonunda yer alan yangın kapılarının son derece dayanıklı olması ve insanların tahliyesinin sonuna kadar ısıya karşı direnç göstermesi gerekir.

Yangının etki alanı ile güvenli çıkış bölgesi arasında bir bariyer görevi gören, yangının yıkıcı etkilerinin güvenli alana temas etmesini önleyen yangın kapısı, taşıdığı özellikleri itibariyle, hem ısıyı hem de dumanı tutabilecek kalitede olmalıdır. Bu bakımından ilgili ulusal ve uluslar arası standartlarda üretilerek test edilmesi, ardından ilgili binaya monte edilerek koruma sağlaması beklenir.

Yangının söndürülmesine ve kontrol altına alınmasına direkt bir katkı sağlamasa da ikincil olarak sağladığı katkı ve can-mal güvenliğini sağlaması açısından son derece önemlidir. Yangın kapılarının standart olarak imal edilen türleri olduğu gibi binanın mimari yapısına göre üretilmesi de mümkündür. Ayrıca talebe göre çeşitli ek özellikler de eklenebilmektedir. Bu tamamen kullanılmak istenen sektöre, bina içindeki patlayıcı ve yanıcı madde miktarına, binanın kullanım amacına göre değişebilmektedir.

Yangın Kapısı Nedir?

Yangının yayılmasını önleyen, binanın tehlikeli bölgesi ile güvenli bölgesi arasında geçişi sağlayan, duman ve yüksek ısının tahliye yollarını etkilemesini önleyen ve canlıların güvenli şekilde binayı terk etmesine yardımcı olan kapı türlerine yangın kapısı adı verilmektedir. Yangında ortaya çıkan yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olması nedeniyle binalarda yaşayan, çalışan veya bulunan insanların ayrılması için oldukça yeterli zaman tanımaktadır.

Laboratuar ortamında test edilerek mümkün olan en yüksek ısıya dayanacak şekilde üretilen yangın kapıları sadece yangın merdivenine ulaştıran bir araç olarak değil, aynı zamanda binaların önemli birimleri arasında yangın güvenliğini sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle yangın kapılarının TSE standartlarında olması, yönetmeliklerde istenen kalite düzeylerine uygun imal edilmesi yüksek koruma niteliği için gereklidir.

EN ve NFPA normlarına uygun, sertifikalı şekilde imal edilen yangın kapılarının, ihtiyaç duyulan anda istenen işlevini yerine getirmesi hem can hem de mal kaybını önlemek açısından önem arz etmektedir.

Yangın Kapısı Teknik Özellikleri

Yangın kapısı teknik özellikleri bakımından, dünya çapında kabul edilmiş normlara göre üretilmektedir. Montajından önce gerekli teknik donanıma sahip olduğu ve özellikleri taşıdığı test edilmektedir. Farklı bileşenlerden oluşan yangın kapılarının her bir donanımı yüksek kalitede olmalıdır. Yangın kapısı, kendisini oluşturan bileşenlerin bütünü olduğu için bu bileşenlerin olması güvenliğini artırmaktadır.

Yangın kapısının temel bileşenleri alüminyum veya çelik malzemeden yapılabilen kapı kasası ve kanadı, menteşeler, aksesuarlar, kapatma mekanizması ve contalardır. Her biri önemli görevleri ifa eden bu bileşenlerin hepsinin sağlam ve dayanıklı olması kapının yangında anındaki görevinin başarıya ulaşmasını sağlar.

Kapı kasasının ve kanadının çelik malzemeden imal edilmiş olması yangın dayanıklılığı açısından daha çok verim alınmasını sağlar. Alüminyum kapıların dayanıklılığı ise yapıldığı malzemeden ötürü çelikten daha azdır. Menteşelerin ısıya dayanıklı olarak genleşme kapasitesi, kanadı kasa üzerinde yangın anında uzun süre tutabilmesine olanak sağlar.

Aksesuarlar ise kapının açılmasını sağlayan kilitler ve çıkış setleri olarak kullanılır. Kapatma mekanizması yangın kapısının kullanılmadığı anlarda veya kullanımdan sonra kendiliğinden kapanması için gerekli olan donanımdır. Kapı kenarlarında yangın anında yükselen ısı ile şişen contalar bulunmaktadır. Bunlar ısı ile genleşmekte ve yangının, yangında ortaya çıkan dumanın kapı arkasına geçmesini önlemektedir.

Yangın Kapısı Teknik Özellikleri

Yangın Kapısı Kasa ve Kanatları

Yangın kapısı kasa ve kanatları farklı malzemelerden yapılabilmektedir. Ana hattı oluşturan kasa ve kanat kapının ağırlıklı kısmıdır. Dolayısıyla yangında zarar görmeden kalarak güvenli bölge ile tehlikeyi bölgeyi birbirinden ayırabilmelidir. Yangının başlangıç anında önemi fark edilemese bile yüksek ısıda dayanıklı yapısı ile insanların güvenli şekilde tahliyesini mümkün kılmaktadır.

Kasa ve kanatlar çelikten, alüminyumdan ve ahşaptan yapılabilir. Bunlar arasında yangında karşı en dirençli konumda olan çeliktir. Kullanım alanına göre ahşap kasa ve kanatlar da üretilebilmektedir. Ahşap kasanın yangın anında dayanamayacağını düşünmek yanlıştır. Yangın gibi riskli durumlarda hiçbir yangın firması ısıya dayanamayacak bir kapının üretimini ve montajını yapmaz. Kapı ahşap bile olsa yangına en dayanıklı ağaç türü kullanılmakta, yangına dirençli olsun diye bir dizi işlemden geçirilmektedir.

Yangın Kapısı Kasa ve Kanatları

Yangın Kapısı Toz Boya İşlemi

Elektrostatik toz boya ile boyanarak yangına karşı direnci arttırılan kasa ve kanatların, binanın mimari yapısına göre farklı modellerini üretmek mümkündür. Talebe göre farklı model ve türler imal edilerek kullanıma sunulmaktadır. Toz boya işlemi robotik sistem ile her tarafı aynı kalınlıkta olacak şekilde boyanmaktadır.

Ultraviyole ışınlarına dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyanan yangın kapısı, güneş gören bölümlerde de uzun süre dayanıklı olarak kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı mümkün olan en yüksek dirence sahip olan toz boya ile işlem yapılan yangın kapılarının korozyon dayanımının yüksek olması uzun ömürlü olmasına katkı sağlamaktadır.

Yangın Kapısı Toz Boya İşlemi - Türk Door

Yangın Kapısı Aksesuarları

Yangın kapısı aksesuarları müşteriler tarafından talep edilmese bile sonraki süreçlerde eklenmesini kolaylaştırmak için kapı üzerindeki yeri yapılmaktadır. Aksesuarların bina kullanımına göre seçilmesi fikrinin yanı sıra müşteri talebine göre eklendiği de olmaktadır. Panik bar en fazla tercih edilen, yangın gibi tehlikeli ve panik yaratan anlarda yangın kapısının çok hızlı şekilde açılmasına yardımcı olan kapı koludur. En fazla kullanılan tipi ise dokunmanız ile birlikte aşağı doğru bir hareketle kapıyı zaman kaybetmeden açan ve hafif bir itme gücüyle dışarı çıkmanızı sağlayan türüdür.

Yangın kapısı aksesuarları arasında en çok işe yarayanlardan biri olan yaylı menteşelerin en önemli özelliği, kapı açıldığında yeniden bir hamleye gerek bırakmaksızın kendiliğinden kapanmasını sağlamaktır. Bu önemli özelliğin sebebi, yangında panik halinde kaçanların tekrar kapıyı kapatmakla uğraşmalarının önlenmesidir. Ayrıca kapıdan çıkanların ardından sıcaklığın ve dumanın yangın merdivenine sızmasını önlemektir.

Yangın kapısı ile kasanın birleştiği noktaya konulan önemli bir aksesuar da duman sızdırmayan fitillerdir. Kapının açılıp kapandığı anda da kapalı iken de bu fitiller içeride biriken dumanı kapı ardına geçirmez ve kapı ardındakilerin sağlığını korur.

Yangın Kapısı Aksesuarları - Türk Door

Yangın Kapısı Montajı

Yangın kapısı montajı profesyonel şekilde yapılması gereken bir işlemdir. Kasanın kapı boşluğuna tam olarak yerleştirilmesi gerekir. Araya konulacak dolgu malzemelerinin ısı yalıtımlı olması önemlidir. Ayrıca kasa ile kanat arasına yerleştirilecek fitillerin duman sızdırmayan nitelikte olması gerekir.

Yangın kapısı montajında yönsüz kapılarda kasa ve kanat yönünün doğru seçilmesi gerekir. Aynı şekilde kapı kolunun yerini ve yönünü belirlemek de teknik bilgi gerektirir. Üst kasa ile yan kasanın birbirine vidalanması gibi teknik konuları profesyonellerin tatbik etmesi ve deneyerek test etmesi önemlidir. Kasaların su terazisi ile denge kontrolünün yapılması ve gerekirse düzeltilmesi önemlidir.

Yangın Kapısı Montajı - Türk Door

Yangın Kapısı Kullanım Alanları

Yangın kapısının kullanım alanları yangın merdiveni bulunan tüm binalar ve yönetmeliklere göre kullanılması zorunlu olan binalardır. İçinde birden çok birimi bulunan, hassas materyaller ile çalışan, insanların yoğun şekilde kullandığı binalar örnek olarak verilebilir. Kimyasal ürünlerin kullanıldığı sanayi tesisleri, askeri binalar, depo ve fabrikalar, oteller, hastaneler, AVM binaları gibi yangın anında çok büyük risk taşıyan binalar bu bakımdan yangın kapılarının kullanıldığı binalardır.

Yangın Kapısı Kullanım Alanları - Türk Door

Yangın Kapısı Fiyatları

Yangın kapısı fiyatları piyasa koşullarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Farklı modellerin ve özelliklerin bulunduğu yangın kapılarında fiyatlandırma üretim ve emek değerlendirilerek yapılmaktadır. Ancak gerek yangın merdivenlerinde, gerek yangın söndürme sistemlerinde gerekse yangın kapılarında maliyet hesabı yaparken sağladığı faydaları göz ardı etmemelisiniz.

Bu açıdan düşünecek olursa yangın kapısı fiyatlarının koruyacağı bölüme sağlayacağı ekonomik katkı nedeniyle kıyaslanamayacak kadar uygun olduğu görülecektir. Hem imalat hem de montaj hizmeti veren firmalar ile yangın kapısı periyodik bakımı konusunda da anlaşmak mantıklı olacaktır.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Türk Door
Web Tasarım: Veli KARABOĞA

  • Hamide Mah Güller Sok B4 Çekmeköy/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.