Yangın Kapısı

Yangın kapısı, bir binanın karşılaşabileceği en büyük risklerden biri olan yangınlarda, tahliyeyi sağlamak üzere işlev gösteren en önemli yangından korunma yolları arasında yer almaktadır. Yangın esnasında birinci öncelik insanların binadan tahliyesi olmaktadır. Bunun için de yangın merdivenlerine giden koridorun sonunda yer alan yangın kapılarının son derece dayanıklı olması ve insanların tahliyesinin sonuna kadar ısıya karşı direnç göstermesi gerekir.

Yangının etki alanı ile güvenli çıkış bölgesi arasında bir bariyer görevi gören, yangının yıkıcı etkilerinin güvenli alana temas etmesini önleyen yangın kapısı, taşıdığı özellikleri itibariyle, hem ısıyı hem de dumanı tutabilecek kalitede olmalıdır. Bu bakımından ilgili ulusal ve uluslar arası standartlarda üretilerek test edilmesi, ardından ilgili binaya monte edilerek koruma sağlaması beklenir.

Yangının söndürülmesine ve kontrol altına alınmasına direkt bir katkı sağlamasa da ikincil olarak sağladığı katkı ve can-mal güvenliğini sağlaması açısından son derece önemlidir. Yangın kapılarının standart olarak imal edilen türleri olduğu gibi binanın mimari yapısına göre üretilmesi de mümkündür. Ayrıca talebe göre çeşitli ek özellikler de eklenebilmektedir. Bu tamamen kullanılmak istenen sektöre, bina içindeki patlayıcı ve yanıcı madde miktarına, binanın kullanım amacına göre değişebilmektedir.

Yangın Kapısı Nedir?

Yangının yayılmasını önleyen, binanın tehlikeli bölgesi ile güvenli bölgesi arasında geçişi sağlayan, duman ve yüksek ısının tahliye yollarını etkilemesini önleyen ve canlıların güvenli şekilde binayı terk etmesine yardımcı olan kapı türlerine yangın kapısı adı verilmektedir. Yangında ortaya çıkan yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olması nedeniyle binalarda yaşayan, çalışan veya bulunan insanların ayrılması için oldukça yeterli zaman tanımaktadır.

Laboratuar ortamında test edilerek mümkün olan en yüksek ısıya dayanacak şekilde üretilen yangın kapıları sadece yangın merdivenine ulaştıran bir araç olarak değil, aynı zamanda binaların önemli birimleri arasında yangın güvenliğini sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle yangın kapılarının TSE standartlarında olması, yönetmeliklerde istenen kalite düzeylerine uygun imal edilmesi yüksek koruma niteliği için gereklidir.

EN ve NFPA normlarına uygun, sertifikalı şekilde imal edilen yangın kapılarının, ihtiyaç duyulan anda istenen işlevini yerine getirmesi hem can hem de mal kaybını önlemek açısından önem arz etmektedir.

Yangın Kapısı Teknik Özellikleri

Yangın kapısı teknik özellikleri bakımından, dünya çapında kabul edilmiş normlara göre üretilmektedir. Montajından önce gerekli teknik donanıma sahip olduğu ve özellikleri taşıdığı test edilmektedir. Farklı bileşenlerden oluşan yangın kapılarının her bir donanımı yüksek kalitede olmalıdır. Yangın kapısı, kendisini oluşturan bileşenlerin bütünü olduğu için bu bileşenlerin olması güvenliğini artırmaktadır.

Yangın kapısının temel bileşenleri alüminyum veya çelik malzemeden yapılabilen kapı kasası ve kanadı, menteşeler, aksesuarlar, kapatma mekanizması ve contalardır. Her biri önemli görevleri ifa eden bu bileşenlerin hepsinin sağlam ve dayanıklı olması kapının yangında anındaki görevinin başarıya ulaşmasını sağlar.

Kapı kasasının ve kanadının çelik malzemeden imal edilmiş olması yangın dayanıklılığı açısından daha çok verim alınmasını sağlar. Alüminyum kapıların dayanıklılığı ise yapıldığı malzemeden ötürü çelikten daha azdır. Menteşelerin ısıya dayanıklı olarak genleşme kapasitesi, kanadı kasa üzerinde yangın anında uzun süre tutabilmesine olanak sağlar.

Aksesuarlar ise kapının açılmasını sağlayan kilitler ve çıkış setleri olarak kullanılır. Kapatma mekanizması yangın kapısının kullanılmadığı anlarda veya kullanımdan sonra kendiliğinden kapanması için gerekli olan donanımdır. Kapı kenarlarında yangın anında yükselen ısı ile şişen contalar bulunmaktadır. Bunlar ısı ile genleşmekte ve yangının, yangında ortaya çıkan dumanın kapı arkasına geçmesini önlemektedir.

Yangın Kapısı Teknik Özellikleri

Yangın Kapısı Kasa ve Kanatları

Yangın kapısı kasa ve kanatları farklı malzemelerden yapılabilmektedir. Ana hattı oluşturan kasa ve kanat kapının ağırlıklı kısmıdır. Dolayısıyla yangında zarar görmeden kalarak güvenli bölge ile tehlikeyi bölgeyi birbirinden ayırabilmelidir. Yangının başlangıç anında önemi fark edilemese bile yüksek ısıda dayanıklı yapısı ile insanların güvenli şekilde tahliyesini mümkün kılmaktadır.

Kasa ve kanatlar çelikten, alüminyumdan ve ahşaptan yapılabilir. Bunlar arasında yangında karşı en dirençli konumda olan çeliktir. Kullanım alanına göre ahşap kasa ve kanatlar da üretilebilmektedir. Ahşap kasanın yangın anında dayanamayacağını düşünmek yanlıştır. Yangın gibi riskli durumlarda hiçbir yangın firması ısıya dayanamayacak bir kapının üretimini ve montajını yapmaz. Kapı ahşap bile olsa yangına en dayanıklı ağaç türü kullanılmakta, yangına dirençli olsun diye bir dizi işlemden geçirilmektedir.

Yangın Kapısı Kasa ve Kanatları

Yangın Kapısı Toz Boya İşlemi

Elektrostatik toz boya ile boyanarak yangına karşı direnci arttırılan kasa ve kanatların, binanın mimari yapısına göre farklı modellerini üretmek mümkündür. Talebe göre farklı model ve türler imal edilerek kullanıma sunulmaktadır. Toz boya işlemi robotik sistem ile her tarafı aynı kalınlıkta olacak şekilde boyanmaktadır.

Ultraviyole ışınlarına dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyanan yangın kapısı, güneş gören bölümlerde de uzun süre dayanıklı olarak kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı mümkün olan en yüksek dirence sahip olan toz boya ile işlem yapılan yangın kapılarının korozyon dayanımının yüksek olması uzun ömürlü olmasına katkı sağlamaktadır.

Yangın Kapısı Toz Boya İşlemi - Türk Door

Yangın Kapısı Aksesuarları

Yangın kapısı aksesuarları müşteriler tarafından talep edilmese bile sonraki süreçlerde eklenmesini kolaylaştırmak için kapı üzerindeki yeri yapılmaktadır. Aksesuarların bina kullanımına göre seçilmesi fikrinin yanı sıra müşteri talebine göre eklendiği de olmaktadır. Panik bar en fazla tercih edilen, yangın gibi tehlikeli ve panik yaratan anlarda yangın kapısının çok hızlı şekilde açılmasına yardımcı olan kapı koludur. En fazla kullanılan tipi ise dokunmanız ile birlikte aşağı doğru bir hareketle kapıyı zaman kaybetmeden açan ve hafif bir itme gücüyle dışarı çıkmanızı sağlayan türüdür.

Yangın kapısı aksesuarları arasında en çok işe yarayanlardan biri olan yaylı menteşelerin en önemli özelliği, kapı açıldığında yeniden bir hamleye gerek bırakmaksızın kendiliğinden kapanmasını sağlamaktır. Bu önemli özelliğin sebebi, yangında panik halinde kaçanların tekrar kapıyı kapatmakla uğraşmalarının önlenmesidir. Ayrıca kapıdan çıkanların ardından sıcaklığın ve dumanın yangın merdivenine sızmasını önlemektir.

Yangın kapısı ile kasanın birleştiği noktaya konulan önemli bir aksesuar da duman sızdırmayan fitillerdir. Kapının açılıp kapandığı anda da kapalı iken de bu fitiller içeride biriken dumanı kapı ardına geçirmez ve kapı ardındakilerin sağlığını korur.

Yangın Kapısı Aksesuarları - Türk Door

Yangın Kapısı Montajı

Yangın kapısı montajı profesyonel şekilde yapılması gereken bir işlemdir. Kasanın kapı boşluğuna tam olarak yerleştirilmesi gerekir. Araya konulacak dolgu malzemelerinin ısı yalıtımlı olması önemlidir. Ayrıca kasa ile kanat arasına yerleştirilecek fitillerin duman sızdırmayan nitelikte olması gerekir.

Yangın kapısı montajında yönsüz kapılarda kasa ve kanat yönünün doğru seçilmesi gerekir. Aynı şekilde kapı kolunun yerini ve yönünü belirlemek de teknik bilgi gerektirir. Üst kasa ile yan kasanın birbirine vidalanması gibi teknik konuları profesyonellerin tatbik etmesi ve deneyerek test etmesi önemlidir. Kasaların su terazisi ile denge kontrolünün yapılması ve gerekirse düzeltilmesi önemlidir.

Yangın Kapısı Montajı - Türk Door

Yangın Kapısı Kullanım Alanları

Yangın kapısının kullanım alanları yangın merdiveni bulunan tüm binalar ve yönetmeliklere göre kullanılması zorunlu olan binalardır. İçinde birden çok birimi bulunan, hassas materyaller ile çalışan, insanların yoğun şekilde kullandığı binalar örnek olarak verilebilir. Kimyasal ürünlerin kullanıldığı sanayi tesisleri, askeri binalar, depo ve fabrikalar, oteller, hastaneler, AVM binaları gibi yangın anında çok büyük risk taşıyan binalar bu bakımdan yangın kapılarının kullanıldığı binalardır.

Yangına Dayanıklı Kapılar

Günümüzde yangın güvenliği, her türlü yapıda büyük bir endişe haline gelmiştir. İster ev, ister iş yeri, isterse kamu kurumu olsun, yangınların yol açabileceği felaketlerin önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerin başında yangına dayanıklı kapılar gelmektedir. Bu makalede, yangına dayanıklı kapıların ne olduğu, nasıl çalıştığı, avantajları ve farklı kullanım alanları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Yangına dayanıklı kapılar, özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş kapılardır. Yangın sırasında oluşabilecek yüksek sıcaklıklara, duman ve alevlere karşı dayanıklılık sağlarlar. Bu kapılar, yangının yayılmasını ve bina içindeki insanların tahliyesini kolaylaştırırken, yangının diğer odalara veya katlara sıçramasını engeller. Yangına dayanıklı kapılar, genellikle yangın merdivenleri, yangın dolapları, yangın söndürme sistemleri ve diğer yangın önleme ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında maksimum güvenlik sağlar.

Yangına dayanıklı kapıların çalışma prensibi oldukça basittir. Bu kapılar, özel olarak formüle edilmiş yangına dayanıklı malzemelerden üretilir. Çelik, alüminyum veya özel yangın dayanıklı ahşap gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemeler, yüksek sıcaklıklara ve alevlere karşı dayanıklıdır. Kapılar, genellikle çok katmanlı yapılara sahiptir. İç kısımda bulunan yalıtım malzemeleri, kapının sıcaklık transferini en aza indirerek dışarıdaki yangın etkilerini iç mekanlara sızdırmaz. Yangına dayanıklı kapılar ayrıca duman sızdırmazlığı sağlayarak, dumanın diğer bölgelere yayılmasını engeller ve tahliye yollarını açık tutar.

Yangına dayanıklı kapıların pek çok avantajı vardır. İlk olarak, bu kapılar, yangının hızla yayılmasını engelleyerek yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olurlar. Böylece insanların tahliyesi için daha fazla zaman kazandırırlar ve can kayıplarının önüne geçerler. Aynı zamanda, yangına dayanıklı kapılar, malzeme ve ekipman hasarını en aza indirir ve maddi kayıpları azaltır. Yangın sonrası onarım ve yenileme maliyetlerini düşürürler. Bununla birlikte, yangına dayanıklı kapılar, güvenlik ve güven duygusunu artırır. Yangın anında insanların güvende hissetmelerini sağlar ve panik oluşumunu engeller.

Yangına dayanıklı kapılar, farklı kullanım alanlarına sahiptir. İş yerlerinde, ofislerde, alışveriş merkezlerinde, otellerde, okullarda ve hastanelerde yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca, konut binalarında, apartmanlarda ve villalarda da tercih edilen kapılar arasındadır. Yangın tehlikesinin olduğu herhangi bir yapıda, yangına dayanıklı kapılar hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca, endüstriyel tesislerde, depolarda ve enerji santrallerinde de kullanılmaktadırlar.

Sonuç olarak, yangına dayanıklı kapılar, her türlü yapıda güvenlik ve güvenin ideal bir birleşimidir. Yangın anında hayat kurtarır, maddi hasarı azaltır ve insanların güvende hissetmelerini sağlar. Yangına dayanıklı kapılar, özel olarak tasarlanmış malzemelerle üretilir ve yüksek sıcaklıklara, dumanlara ve alevlere karşı dayanıklılık sağlar. Avantajları ve geniş kullanım alanları ile yangına dayanıklı kapılar, herkesin güvenliğini sağlamak için vazgeçilmez bir önlem olarak öne çıkar. İhtiyacınıza uygun yangına dayanıklı kapıları seçmek, yangın güvenliğini en üst seviyede tutmanıza yardımcı olacaktır.

Yangın Kapısı Kullanım Alanları - Türk Door

Yangın Kapısı Fiyatları

Yangın kapıları, yangın anında insanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi ve yangının diğer bölgelere yayılmasını engellemek için tasarlanmış özel kapılardır. Bu kapılar, yangına dayanıklı malzemelerden üretilir ve yangının etkilerine karşı yüksek direnç gösterir. Yangın kapılarının fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir ve standart yangın kapıları ile özel tasarım yangın kapıları arasında fiyat farkları olabilir:

• Yangın kapılarının fiyatı, kullanılan malzemelerin kalitesi ve yangına dayanıklılığına bağlı olarak değişebilir. Yangın kapıları genellikle çelik, alüminyum veya ahşap gibi malzemelerden üretilir. Çelik kapılar, yangına karşı yüksek dayanıklılığa sahip olup genellikle daha yüksek maliyetlidir. Alüminyum kapılar ise hafif ve dayanıklı olmaları nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. Ahşap kapılar ise estetik görünümleriyle dikkat çeker ancak yangına dayanıklılık açısından diğer malzemelere göre daha zayıftır.

• Yangın kapıları belirli standartlara ve sertifikalara uymalıdır. Bu sertifikalar, kapının belirli bir yangın direncini sağladığını gösterir ve yangın güvenliği açısından önemlidir. Kapının sertifikalı olması, fiyatını etkileyebilir.

• Yangın kapılarının boyutu ve özellikleri de fiyat üzerinde etkili olabilir. Kapının boyutu, malzeme miktarını ve işçilik maliyetini etkileyebilir. Ayrıca kapıda ek özellikler, örneğin yangın algılama ve otomatik kapanma sistemleri gibi ek güvenlik önlemleri, fiyatı artırabilir.

• Yangın kapılarının fiyatına montaj ve nakliye maliyetleri de dahildir. Bu maliyetler, kapının kurulumunun zorluk derecesi, yerel mevzuatlara uygunluğu ve kapının teslim edileceği konum gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Yangın kapıları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve doğru bir fiyat teklifi almak için güvenilir bir yangın kapısı tedarikçisi veya uzmanından destek almanız önemlidir. Uzmanlar, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun yangın kapısı çözümünü sunabilirler. Özetlemek gerekirse, yangın kapılarının fiyatları malzeme, dayanıklılık, sertifikasyon, boyut, özellikler, montaj ve nakliye gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Doğru bir fiyat teklifi almak için güvenilir bir tedarikçiyle iletişime geçmek ve ihtiyaçlarınızı belirtmek en iyisidir. Yangın kapılarının yangın güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını unutmayın ve seçiminizi güvenilirlik ve kaliteye dayandırın.

Yangın Kapısı Fiyatları

Yangın kapısı fiyatları piyasa koşullarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Farklı modellerin ve özelliklerin bulunduğu yangın kapılarında fiyatlandırma üretim ve emek değerlendirilerek yapılmaktadır. Ancak gerek yangın merdivenlerinde, gerek yangın söndürme sistemlerinde gerekse yangın kapılarında maliyet hesabı yaparken sağladığı faydaları göz ardı etmemelisiniz.

Bu açıdan düşünecek olursa yangın kapısı fiyatlarının koruyacağı bölüme sağlayacağı ekonomik katkı nedeniyle kıyaslanamayacak kadar uygun olduğu görülecektir. Hem imalat hem de montaj hizmeti veren firmalar ile yangın kapısı periyodik bakımı konusunda da anlaşmak mantıklı olacaktır.

Yangın Kapıları Nasıl Olmalıdır?

Yangın kapıları, yangın güvenliği için hayati bir rol oynayan önemli bir unsurdur. Bu kapılar, yangın durumunda yangının yayılmasını önlemek, insanların tahliyesini kolaylaştırmak ve mülk hasarını en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu metinde, yangın kapılarının özelliklerini, türlerini ve yangın güvenliğiyle ilgili diğer önemli bilgileri inceleyeceğiz.

Yangın Kapılarının Özellikleri:

• Yangın kapıları, yangın sırasında belli bir süre boyunca yangını geçirmez şekilde tutabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Genellikle, yangına dayanıklılık süresi 30 dakika, 60 dakika veya 90 dakika olarak belirlenir.

• Yangın kapıları, alevlerin ve dumanın diğer bölgelere yayılmasını önlemek için sızdırmaz olmalıdır. Böylece, insanlar güvenli bir şekilde tahliye edilebilir ve yangının kontrol altına alınması kolaylaşır.

• Yangın kapıları, yangına dayanıklı malzemelerden yapıldığı için yüksek dayanıklılığa sahiptir. Bu, yangın sırasında kapının deformasyona uğramayacağı veya çökmeyeceği anlamına gelir, böylece insanların güvenli bir şekilde kaçmasına olanak tanır.

• Yangın kapıları, kolaylıkla açılabilen bir panik kolu veya panik barıyla donatılmalıdır. Bu sayede, panik halinde olan insanlar hızla kapıyı açabilir ve güvenli bir şekilde binadan çıkabilirler. Kapının kilidi ise basitçe açılabilen bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

Yangın Kapılarının Türleri:

• Tek Kanatlı Yangın Kapıları: En yaygın kullanılan türlerden biridir. Tek bir kanadı olan bu kapılar, dar alanlara veya acil çıkış noktalarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır.

• Çift Kanatlı Yangın Kapıları: Geniş geçiş alanları veya yüksek yoğunluğa sahip bölgeler için idealdir. İki kanadı olan bu kapılar, daha geniş bir açıklık sağlar ve insan akışını kolaylaştırır.

• Panjur Tipi Yangın Kapıları: Büyük açıklıklara sahip olan bölgelerde kullanılan bu kapılar, yatay olarak açılarak açılır ve yangın durumunda kapanır. Genellikle depo girişleri veya garajlar için tercih edilir.

• Otomatik Yangın Kapıları: Yangın algılama sistemleriyle entegre edilen bu kapılar, yangın alarmı durumunda otomatik olarak kapanır. Böylece, insan müdahalesine gerek kalmadan yangının yayılmasını engeller.

Yangın Güvenliği İçin Yangın Kapılarının Önemi:

• Yangın kapıları, yangının yayılmasını diğer bölümlere sınırlar. Böylece, yangın kontrol altına alınabilir ve insanlar güvenli bir şekilde tahliye edilebilir.

• Yangın kapıları, yangın sırasında tahliyeyi hızlandırır. Yangın anında insanların güvenli bir şekilde binadan çıkabilmesini sağlar.

• Yangın kapıları, yangının diğer bölgelere yayılmasını önleyerek mülk hasarını azaltır. Bu, yangın sonrası onarım ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

• Birçok ülkede, yangın güvenliği yönetmelikleri yangın kapısı kullanımını zorunlu kılar. Yangın kapıları, bu yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Sonuç olarak, yangın kapıları yangın güvenliği için hayati bir unsur olarak kabul edilir. Yangına dayanıklılık, duman ve alev izolasyonu, yüksek dayanıklılık, panik kolu ve kilidi gibi özelliklere sahip olmalıdırlar. Ayrıca, farklı türleri mevcuttur ve uygulama alanına göre seçilmelidir. Yangın kapıları, yangının yayılmasını önler, insan tahliyesini kolaylaştırır ve mülk hasarını en aza indirir. Bu nedenle, yangın güvenliği için yangın kapılarının doğru şekilde seçilmesi ve düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir.

En Ucuz Yangın Kapıları

Maliyeti düşük olan yangın kapıları, binalarda yangın güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan kapılardır. Yangın kapıları, yangın sırasında yangının yayılmasını engellemek ve insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu kapılar, yangın anında yapıların bölümlerini birbirinden izole ederek yangının yayılmasını kontrol altına alır ve bu sayede maddi hasarın ve can kaybının önüne geçer.

Yangın kapıları, yangın direnci ve dayanıklılık açısından çeşitli standartlara uygun olarak üretilir. Örneğin, yangın kapılarının genellikle EN 1634-1 standartına veya ulusal yangın güvenliği standartlarına uygun olması beklenir. Bu standartlara göre yangın kapıları, belirli bir süre boyunca yangına dayanıklı olmalıdır. Sıklıkla kullanılan dayanıklılık sınıfları arasında 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika gibi süreler bulunur. Bu süreler, yangının yayılmasını kontrol altına almak ve yangın bölgesini diğer bölgelerden izole etmek için yeterli zamanı sağlar.

Yangın kapıları, yangın dayanıklılığının yanı sıra duman ve ısı sızdırmazlık özelliklerine de sahiptir. Bu kapılar, yangın sırasında oluşan duman ve ısıyı engelleyerek, insanların yangın bölgesinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Ayrıca, yangın kapıları genellikle kendinden kapanabilen özelliklere sahiptir. Bu özellik sayesinde, kapının yanlışlıkla açık bırakılması durumunda bile otomatik olarak kapanarak yangının yayılmasını engeller.

Yangın kapıları genellikle çelik veya ahşap malzemeden üretilir. Çelik yangın kapıları, dayanıklılığı ve yangın direnci nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. Çelik kapılar, yangın güvenliği sağlamak için özel olarak tasarlanmış çelik levhaların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Ahşap yangın kapıları ise estetik açıdan daha tercih edilen bir seçenektir. Ahşap kapılar, yangına dayanıklı özellikleri sağlamak için özel olarak işlenmiş ahşap malzemelerle üretilir ve genellikle mekanlara estetik bir dokunuş katar.

Yangın kapılarının tasarımı ve işlevi, yangın güvenliği açısından büyük önem taşır. Kapıların yanı sıra, yanmaz ve duman sızdırmayan contalar, yangın kapısının yanlarına ve altına monte edilir. Bu contalar, yangın sırasında duman ve alevlerin kapının altından veya yanlarından geçmesini engeller. Ayrıca, yangın kapılarında yangın alarm sistemlerine entegre olabilen otomatik kapanma mekanizmaları bulunur. Böylece, yangın alarmı durumunda kapılar otomatik olarak kapanarak yangının yayılmasını engeller.

Yangın kapılarının maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Kapının boyutu, yangın dayanıklılığı, malzeme seçimi, tasarım detayları ve ek özellikler gibi faktörler, maliyet üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, yangın kapıları hakkında net bir fiyat bilgisi vermek zordur. Ancak, bir yangın kapısı satın alırken maliyetin yanı sıra kalite, sertifikalar, yangın dayanıklılığı, uyumluluk ve kurulum hizmetleri gibi diğer önemli faktörleri de dikkate almak önemlidir. Sonuç olarak, yangın kapıları binalarda yangın güvenliği sağlamak için hayati öneme sahip olan kapılardır.

Yangın kapıları, yangının yayılmasını kontrol altına alarak maddi hasarı ve can kaybını en aza indirir. Yangın kapıları, yangın dayanıklılığı, duman ve ısı sızdırmazlık özellikleri ve otomatik kapanma mekanizmalarıyla donatılmıştır. Çelik veya ahşap malzemeden üretilebilen yangın kapıları, çeşitli standartlara uygun olarak üretilir ve farklı süreler boyunca yangına dayanıklı olabilir.

Yangın kapıları, bina güvenliği için önemli bir yatırım olup, maliyeti üzerinde etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Yangın kapısı satın alırken maliyetin yanı sıra diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak, yangın güvenliği açısından önemlidir.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Türk Door
Web Tasarım: Veli KARABOĞA

  • Hamide Mah Güller Sok B4 Çekmeköy/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.